Garantija

Home / Produktai / Garantija

Creative Ceramic Technologies, Inc. (CCT) visiems Primo Ceramic Grill pirkėjams garantuoja, kad įsigijimo dieną prekės neturi jokių trūkumų, atsiradusių gamybos procese ar naudojant nekokybiškas medžiagas. Pagal konstrukcijos elementų tipą garantija suteikiama:

  • 20-iai metų keramikiniam korpusui;
  • 5-iems metams visoms metalo dalims (išskyrus ketaus);
  • 1-iems metams ketaus dalims;
  • 30-iai dienų termometrams ir veltinio tarpinėms.

Garantija galioja tik tuomet, kai Primo atlieka pagrįstą prekės apžiūrą ir patvirtina, kad pagrindas taisyti ar keisti detalę (-es) atsirado dėl gamintojo, o ne dėl pirkėjo kaltės. Norėdamas pasinaudoti garantija pirkėjas privalo  raštu kreiptis į pardavėją ,  nurodydamas  įvykio aplinkybes, pridėdamas nuotraukas, aiškiai vaizduojančią pažeistą prekės dalį.

Primo turi pakeisti nekokybiškas dalis naujomis ir išsiųsti pirkėjo sąskaita pirkėjo nurodytu adresu. Ši garantija negalioja, jeigu pažeidimai ar veiklos sutrikimai atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, savarankiškai atliktų pakeitimų, vandalizmo, netinkamo įrengimo arba netinkamos priežiūros; išorės paviršiaus įbrėžimams ir įskilimams, atsiradusiems prekę pristatant oficialiam Primo atstovui ar pardavėjui; pažeidimams atsiradusiems modifikuojant ar keičiant originalų Primo dizainą, išskyrus atvejus suderintus ir patvirtintus CCT; pažeidimams susijusiems su Pirkėjo nusižengimu šalies, miesto ar gyvenamosios bendrijos taikomiems priešgaisrinės saugos reikalavimams.

Plačiau apie garantijos sąlygas