Gwarancja

Home / Produkty / Gwarancja

Wszystkim nabywcom Primo Ceramic Grill firma Creative Ceramic Technologies, Inc. (CCT) gwarantuje, że w dniu nabycia towary nie mają żadnych wad, powstałych w procesie produkcyjnym lub na skutek wykorzystania materiałów kiepskiej jakości. Pod względem typu elementów konstrukcji gwarancja udzielana jest:

  • Ograniczona gwarancja 20 lat na wszystkie elementy ceramiczne;
  • Na 5 lat na wszystkie elementy metalowe (za wyjątkiem żeliwnych);
  • Na 1 rok na elementy żeliwne ;
  • Na 30 dni na termometry i uszczelki filcowe.

Gwarancja działa tylko w przypadku jeśli Primo po przeprowadzeniu uzasadnionej kontroli towaru potwierdzi, że podstawa do naprawy lub wymiany części pojawiła się z winy producenta, a nie z winy kupującego. Aby skorzystać z gwarancji klient zobowiązany jest wypełnić formularz Warranty Claim (wysłać email) i dołączyć do niego fotografię, na której wyraźnie przedstawiona jest uszkodzona część towaru.

Primo wymieni wadliwe części na nowe i wyśle je na koszt kupującego na wskazany przez kupującego adres. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje przypadków kiedy uszkodzenia i awarie powstały z przyczyny nieszczęśliwego wypadku, nadużycia, nieodpowiedniego użytkowania samodzielnie wprowadzonych zmian, wandalizmu, nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniego nadzoru. Gwarancja nie obejmuje również pęknięć i odprysków na powierzchni powstałych w czasie dostawy do oficjalnego przedstawiciela Primo albo sprzedawcy; uszkodzeń, które pojawiły się w ramach modyfikacji oryginalnego designu Primo, za wyjątkiem przypadków omówionych i potwierdzonych CCT; uszkodzeń związanych z naruszeniem przez kupującego wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego przyjętych przez kraj, miasto lub wspólnotę mieszkaniową.

Więcej o warunkach gwarancji