Garantija

Home / PRODUKTI / Garantija

Uzņēmums “Creative Ceramic Technologies, Inc.” (CCT) garantē visiem “Primo Ceramic Grill” pircējiem, ka pirkuma dienā precēm nav nekādu trūkumu, kas radušies ražošanas procesā vai nekvalitatīvu materiālu lietošanas rezultātā. Atbilstoši konstrukcijas elementu tipam, tiek piešķirta garantija:

  • 20 gadu visām keramiskajām detaļām;
  • līdz 5 gadiem visām metāla detaļām (izņemot čuguna);
  • viens gads čuguna detaļām;
  • 30 dienas termometriem un filca starplikām.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja “Primo” veic pamatotu preces apskati un apstiprina, ka detaļas(-u) remonta vai nomaiņas iemesls radās ražotāja, nevis pircēja vainas dēļ. Lai izmantotu garantijas iespējas, pircējam ir pilnībā jāaizpilda veidlapa Warranty Claim (sūtīt e-pastu)  un jāpievieno fotoattēls, kurā skaidri redzama preces bojātā daļa.

“Primo” pienākums ir nomainīt visas nekvalitatīvās detaļas ar jaunām un nosūtīt uz pircēja norādīto adresi, pircējam sedzot sūtīšanas izmaksas. Šī garantija nav spēkā, ja defekti vai darbības kļūmes ir radušās nelaimes gadījuma, ļaunprātīgas lietošanas, neatbilstošas lietošanas, patstāvīgi veikto izmaiņu, vandālisma, nepienācīgas uzstādīšanas vai uzraudzības rezultātā; attiecībā uz virsmas skrāpējumiem un plaisām, kas radušās preces nogādāšanā “Primo” oficiālajam pārstāvim vai pārdevējam; attiecībā uz defektiem, kas radušies “Primo” oriģinālā dizaina modifikācijas vai izmaiņu rezultātā, izņemot ar CCT saskaņotus un apstiprinātus gadījumus; attiecībā uz defektiem, kas saistīti ar Pircēja pārkāptajām nacionālajām ugunsdrošības prasībām, ko piemēro valstī, pilsētā vai dzīvokļu īpašnieku savienībā.

Vairāk par garantijas nosacījumiem